CÙNG THỬ SỨC VỚI CÁC CÔNG VIỆC THÚ VỊ TẠI #3SIntersoftJSC NGAY THÔI !!!

Gia nhập 3S, ngay nhé!

Job Buzz

Bạn mơ ước làm việc trong môi trường nhiều cơ hội để thử thách bản thân?
Bạn muốn một môi trường làm việc tuyệt vời và đồng nghiệp thân thiện?
Chào mừng bạn gia nhập 3S Intersoft JSC với rất nhiều cơ hội nghề nghiệp thú vị.

Cơ hội việc làm

LOCATION: Hue


RESPONSIBILITIES

- Be Project Team Leader/ Project Manager.

- Be responsible for all tasks of the projects.

- Make project development plan and process.

- Discuss with customers and partners.

- Code and support technique other members.

 

REQUIREMENTS

- Good attitude, discipline, working actively.

- At least 3 years coding in projects with: Java, Asp.NET Core, ReactJS.

- Have experience to be a Team Leader/ Project Leader in at least 2 projects with 03 ~ 05 members.

- Have capability to work with documents in English or Japanese.

- Internal/External communication skill.

- Working individually and working in group.

 

REMUNERATION

At 3S Intersoft JSC you will find yourself in an exciting career with:

● Free parking.

● Free Japanese, English Class.

● Free Coffee, Tea, Noodle, Candies,...

● Paid vacation days.

● Additional Bonus according to Project Quality and Personal Performance.

● Opportunities for short and long-term training/work overseas, especially in Japan.

● International professional working environment.

● Open and honest culture where people are valued, treated fairly, trusted and empowered.

● 40 flexible working hours per week from Monday to Friday.

● Annual health check up.

● Annual summer trip.

● Events: happy hour every week, Halloween, Christmas, Family Day,...

● Clubs: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

● Chance to work with latest technologies (microservices, CI/CD, latest version of .NET Core, ReactJS…).

Ứng tuyển

LOCATION: Hanoi


RESPONSIBILITIES

- Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, xây dựng tài liệu thiết kế và code, triển khai giải pháp và unit test
- Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty
- Tham gia phát triển hệ thống phần mềm của khách hàng Nhật, Mỹ, Hàn
- Tham gia forums trao đổi về công nghệ của công ty.

 

REQUIREMENTS

- Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
- Có kiến thức và kinh nghiệm về DDD (Domain-driven design), EJB, JSF, JPA, web Service and Hibernate Framework.
- Có kinh nghiệm làm việc về web programing with Java EE 8/ Java core,Lombok
- Có kinh nghiệm về SQL Server, Oracle.
- Có kinh nghiệm về Spring.
- Có kinh nghiệm và kiến thức về một trong ngôn ngữ: TypeScript, Knockout(observable), Jquery, Lodash, HTML5, CSS, Javascript…

 

REMUNERATION

Gia nhập 3S bạn sẽ có được:
● Công việc yêu thích.
● Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao.
● Mọi cống hiến đều được ghi nhận và cam kết định hướng career path rõ ràng.
● Đồng nghiệp thân thiện.
● Trợ cấp ăn trưa
● Miễn phí gửi xe
● Miễn phí các lớp đào tạo nội bộ: tiếng nhật, tiếng anh, seminar kỹ thuật
● Miễn phí: trà, kẹo, mì tôm...
● Các khoản thưởng dự án, thưởng cá nhân theo năng lực.
● Môi trường mở và văn hóa đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, tự do phát triển năng lực bản thân
● Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần
● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
● Du lịch nghỉ mát hàng năm (budget 4,5 triệu đồng)
● Các events: happy hour hàng tuần, Halloween, Christmas, family day,...
● Câu lạc bộ: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

 

 

Ứng tuyển

LOCATION: Hanoi


RESPONSIBILITIES

- Thực hiện thiết kế hệ thống, giải quyết các vấn đề techinque khó trong dự án
- Thực hiện review code và hỗ trợ các thành viên trong dự án
- Tham gia phát triển các sản phẩm của công ty
- Tham gia phát triển hệ thống phần mềm của khách hàng Nhật, Mỹ, Hàn. - Tham gia forums trao đổi về công nghệ của công ty.

REQUIREMENTS

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm dự án với ngôn ngữ Java.
- Có kinh nghiệm là Team Leader/ Project Leader ít nhất 2 dự án với quy mô 03 ~ 05 members.
- Có khả năng Đọc hiểu tài liệu dự án viết bằng tiếng Nhật (Có comtor hỗ trợ 1 phần) hoặc tiếng Anh.
- Có kinh nghiệm làm việc với dự án khách hàng Nhật là một lợi thế

REMUNERATION

Gia nhập 3S bạn sẽ có được:
● Công việc yêu thích.
● Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao.
● Mọi cống hiến đều được ghi nhận và cam kết định hướng career path rõ ràng.
● Đồng nghiệp thân thiện.
● Trợ cấp ăn trưa
● Miễn phí gửi xe
● Miễn phí các lớp đào tạo nội bộ: tiếng nhật, tiếng anh, seminar kỹ thuật
● Miễn phí: trà, kẹo, mì tôm...
● Các khoản thưởng dự án, thưởng cá nhân theo năng lực.
● Môi trường mở và văn hóa đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, tự do phát triển năng lực bản thân
● Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần
● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
● Du lịch nghỉ mát hàng năm (budget 4,5 triệu đồng)
● Các events: happy hour hàng tuần, Halloween, Christmas, family day,...
● Câu lạc bộ: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

Ứng tuyển

LOCATION: Danang


RESPONSIBILITIES

- Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.

- Tham gia phát triển các dự án outsourcing với khách hàng nước ngoài.

- Tham gia nghiên cứu phát triển các sản phẩm của công ty.

REQUIREMENTS

- Có kinh nghiệp với Microsoft Entity Framework hoặc LINQ với SQL, LINQ với Entities, MS SQL Server.

- Có kiến thức về OOP và Design partern.

- Làm việc thành thạo với các tools và frameworks: Asp.NET Core, MVC.

- Có kiến thức và kinh nghiệm với JS Framework (Angular JS, NodeJS) là một lợi thế.

- Có kiến thức và kinh nghiệm với Front-End framework như Bootstrap, HTML5, CSS3 là một lợi thế.

- Có kiến thức về REST Service là một lợi thế.

- Thái độ tốt, tích cực, chủ động

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có thể làm việc nhóm và làm việc độc lập.

REMUNERATION

Gia nhập 3S bạn sẽ có được:

● Công việc yêu thích.

● Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao.

● Mọi cống hiến đều được ghi nhận và cam kết định hướng career path rõ ràng.

● Đồng nghiệp thân thiện.

● Trợ cấp ăn trưa

● Miễn phí gửi xe

● Miễn phí các lớp đào tạo nội bộ: tiếng nhật, tiếng anh, seminar kỹ thuật

● Miễn phí: trà, kẹo, mì tôm...

● Các khoản thưởng dự án, thưởng cá nhân theo năng lực.

● Môi trường mở và văn hóa đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, tự do phát triển năng lực bản thân

● Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

● Du lịch nghỉ mát hàng năm (budget 4,5 triệu đồng)

● Các events: happy hour hàng tuần, Halloween, Christmas, family day,...

● Câu lạc bộ: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

Ứng tuyển

LOCATION: Danang


RESPONSIBILITIES

- Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống.
- Tham gia phát triển các dự án outsourcing với khách hàng nước ngoài.
- Tham gia nghiên cứu phát triển các sản phẩm của công ty.

REQUIREMENTS

- Thái độ tốt, tích cực, chủ động
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có thể làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Có kiến thức về OOP.
- Có kiến thức về DDD (Domain-driven design), EJB, JSF, JPA, web Service và Hibernate Framework.
- Có kinh nghiệp lập trình Java EE 8/ Java core,Lombok
- Có kinh nghiệm về SQL Server, Oracle. 
- Có kiến thức về Client: TypeScript, Knockout(observable), Jquery, Lodash, HTML5, CSS, Javascript…
- Có kinh nghiệm code Front-end là một lợi thế.

 

REMUNERATION

Gia nhập 3S bạn sẽ có được:
● Công việc yêu thích.
● Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao.
● Mọi cống hiến đều được ghi nhận và cam kết định hướng career path rõ ràng.
● Đồng nghiệp thân thiện.
● Trợ cấp ăn trưa
● Miễn phí gửi xe
● Miễn phí các lớp đào tạo nội bộ: tiếng nhật, tiếng anh, seminar kỹ thuật
● Miễn phí: trà, kẹo, mì tôm...
● Các khoản thưởng dự án, thưởng cá nhân theo năng lực.
● Môi trường mở và văn hóa đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, tự do phát triển năng lực bản thân
● Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần
● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
● Du lịch nghỉ mát hàng năm (budget 4,5 triệu đồng)
● Các events: happy hour hàng tuần, Halloween, Christmas, family day,...
● Câu lạc bộ: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

 

 

Ứng tuyển

LOCATION: Danang


RESPONSIBILITIES

- Analyse requirements, design and develop functionality.

- Using ReactJs, Javascript 3D Engine to develop user features such as the Graphs.

- Build reusable components and front-end libraries for future use.

- Optimize components for maximum performance across multiple browsers and devices.

REQUIREMENTS

- Experience working with Javascript, HTML and CSS to build rich web applications and responsive design.

- Experience working with front end web frameworks such as ReactJS.

- Experience working with JavaScript 2D, 3D engine framework for building graphs such as HTML5 Canvas, WebGL, Paper.js, Babylon.js and Three.js.

- Unit test for JavaScript.

- Single page application.

- Good English verbal and written communication skills.

- Experience in Wed Game Development with JavaScript and Frameworks: Babylon.js, Three.js is an advantage.

REMUNERATION

At 3S Intersoft JSC you will find yourself in an exciting career with:

- Experience in Wed Game Development with JavaScript and Frameworks: Babylon.js, Three.js is an advantage.

- Free parking.

- Free Japanese, English Class.

- Free Coffee, Tea, Noodle, Candies,...

- Paid vacation days.

- Additional Bonus according to Project Quality and Personal Performance.

- Attractive, competitive salary and incentives.

- Opportunities for short and long-term training/work overseas, especially in Japan.

- International professional working environment.

- Open and honest culture where people are valued, treated fairly, trusted and empowered.

- 40 flexible working hours per week from Monday to Friday.

- Annual health check up.

- Annual summer trip.

- Events: happy hour every week, Halloween, Christmas, family day,...

- Clubs: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

Chance to work with latest technologies (microservices, CI/CD, latest version of .NET Core, ReactJS…).

Ứng tuyển

LOCATION: Danang


RESPONSIBILITIES

- Quản lý kỹ thuật của toàn bộ dự án.

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ về kỹ thuật, công nghệ cho các thành viên khác trong team.

- Trao đổi với khách hàng để làm rõ các vấn đề của dự án.

- Thực hiện coding và tư vấn giải pháp cho các thành viên.

REQUIREMENTS

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình: Java, PHP, .NET, Front-end, ReactJS.

- Có kinh nghiệm quản lý kỹ thuật trong ít nhất 2 dự án với team size từ 3 đến 5 người.

- Am hiểu xu hướng công nghệ mới.

- Làm việc tốt với tiếng anh hoặc tiếng Nhật.

- Khả năng trao đổi và giao tiếp tốt.

- Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

REMUNERATION

Gia nhập 3S bạn sẽ có được:
● Công việc yêu thích.
● Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cao.
● Mọi cống hiến đều được ghi nhận và cam kết định hướng career path rõ ràng.
● Đồng nghiệp thân thiện.
● Trợ cấp ăn trưa
● Miễn phí gửi xe
● Miễn phí các lớp đào tạo nội bộ: tiếng nhật, tiếng anh, seminar kỹ thuật
● Miễn phí: trà, kẹo, mì tôm...
● Các khoản thưởng dự án, thưởng cá nhân theo năng lực.
● Môi trường mở và văn hóa đặc trưng, nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, tự do phát triển năng lực bản thân
● Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần
● Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
● Du lịch nghỉ mát hàng năm (budget 4,5 triệu đồng)
● Các events: happy hour hàng tuần, Halloween, Christmas, family day,...
● Câu lạc bộ: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

 

 

Ứng tuyển

LOCATION: Hanoi


RESPONSIBILITIES

WHAT YOU’LL BE RESPONSIBLE FOR:
● Research, design, develop embedded products and systems related to NFC fields, wireless communication, etc.
● Design, development, testing of printed circuits for control applications, monitoring, surveillance, communication.
● Design, develop embedded systems on ARM platforms.
● Conduct analysis and feasibility studies related to the design, development, and implementation of firmware and algorithms for products and production support equipment. 
●  Write and execute firmware tests. 
● Support existing internal and external products. 

REQUIREMENTS

WHAT WE NEED

● Deeply understand of micro-controller(ARM) based firmware design and development.
● Excellent debugging and troubleshooting ability.
● Experience in working with device driver and associated hardware such as timers, DMA, A/D converter, comparator, UART, I2C, SPI, or LCD
● Good at coding C standard ANSI-C at FW level at least 1 year.
● Good English Skills.
● Ability to work abroad.
BONUS POINTS
● Knowledge of electronic circuits
● Knowledge of sensor network.
● Knowledge of wireless communication, especially BLE, zigbee, lora.
● Worked in R&D environment.

REMUNERATION

IN RETURN WE OFFER:
● Meaningful work.
● Passionate colleagues.
 Lunch allowance.
 Free parking.
 Free Japanese/English Class.
 Free Coffee, Tea, Noodle, Candies,...
 Additional Bonus according to Project Quality and Personal Performance
 Open and honest culture where people are valued, treated fairly, trusted and empowered.
 40 flexible working hours per week from Monday to Friday.
 Annual health check up. 
 Annual summer trip.
 Events: happy hour every week, Halloween, Christmas, family day,... 
 Clubs: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,... 
● A commitment to make your time with us the most transformational time in your career to date.
● Personal and professional development opportunities: international exposure with world-renowned tech conferences and on-the-job training programs in the Korean for 3 - 6 months (most of our team members have been to a training program there at least once).

 

Ứng tuyển

LOCATION: Hanoi


RESPONSIBILITIES

- Communicate with customers to acquire requirements for developing the software.

- Give consult about software function based on requirements analysis and business model.

- Indicate process, business model and create documents that describe software functions.

- Transfer, consult, answear customer requirements related question to development team.

- Update and analyze change requests from customer during the development time.

REQUIREMENTS

- At least 2 years experience working as BA in software industry.

- Have ability to analyze requirements and work with documents.

- Competently working with business analysis tools such as: Visio, Usecase tools.

- Have knowledge in working with UML.

- Have logical thinking, problem solving capability, communicate and presentation skill.

- Have capability to work with document and transfer infomation in English and Japanese.

- Have capability to work short term abroad.

- Have knowledge in such fields eCommerce, Mobile, Social&Cloud is an advantage.

REMUNERATION

- Salary: $800~$1200 depending on experience/skill.

- A competitive salary package reflecting your skills and experience.

- Company laptop can be used privately.

- Weekly Happy hours and Team building.

- Insurance as Government's regulations (social insurance, medical insurance, unemployment insurance, etc.)

- Bonus as company policy.

- Working day: From Monday to Friday.

Ứng tuyển

LOCATION: Hanoi


RESPONSIBILITIES

The IT security engineer is on the front line of protecting a company's assets from threats. The job requires strong technical, organizational and communication skills.

WHAT YOU’LL BE RESPONSIBLE FOR:

 • Develop and carry out information security plans and policies.
 • Develop strategies to respond to and recover from a security breach.
 • Develop or implement open-source/third-party tools to assist in detection, prevention and analysis of security threats.
 • Awareness training of the workforce on information security standards, policies and best practices.
 • Installation and use of firewalls, data encryption and other security products and procedures.
 • Monitor networks and systems for security breaches, through the use of software that detects intrusions and anomalous system behavior.
 • Lead incident response, including steps to minimize the impact and then conducting a technical and forensic investigation into how the breach happened and the extent of the damage.

REQUIREMENTS

SKILLS & COMPETENCIES:

 • Expertise in anti-virus software, intrusion detection, firewalls and content filtering
 • Knowledge of risk assessment tools, technologies and methods
 • Expertise in designing secure networks, systems and application architectures
 • Disaster recovery, computer forensic tools, technologies and methods
 • Planning, researching and developing security policies, standards and procedures
 • System administration, supporting multiple platforms and applications
 • Expertise with mobile code, malicious code, and anti-virus software
 • The IT security engineer should also have experience with and knowledge of:
 • Endpoint security solutions, including file integrity monitoring and data loss prevention
 • AWS and cloud platform as a service (PaaS) security
 • Automating security testing tools
 • Chef – a configuration management tool
 • Git – a tool that helps track anomalous changes to files

General skills include:

 • The ability to multi-task
 • A keen eye for detail
 • Strong organizational skills
 • The ability to thrive in fast-paced, high-stress situations
 • The ability to communicate network security issues to peers and management

 

REMUNERATION

At 3S Intersoft JSC you will find yourself in an exciting career with:

- Lunch allowance.

- Free parking.

- Free Japanese/English Class.

- Free Coffee, Tea, Noodle, Candies,...

- Additional Bonus according to Project Quality and Personal Performance.

- Attractive, competitive salary and incentives. (13 months salary)
- Opportunities for short and long-term training/work overseas, especially in Japan.
- International & professional working environment.
- Open and honest culture where people are valued, treated fairly, trusted and empowered.
- 40 flexible working hours per week from Monday to Friday.
- Annual health check up.
- Annual summer trip.
- Events: happy hour every week, Halloween, Christmas, family day,...
- Clubs: singing, soccer, badminton, billiards, Geeks,...

Ứng tuyển

FAQs

Chế độ đãi ngộ của công ty thế nào?

Tại 3S, chúng tôi mang đến một môi trường làm việc tuyệt vời và mức lương hấp dẫn. Chúng tôi luôn chú trọng phát triển con người, lấy con người làm trung tâm. 3S luôn ghi nhận mọi đóng góp của từng cá nhân, để khích lệ với những phần thưởng xứng đáng. Nhân viên của 3S sẽ được nhận mọi quyền lợi của luật lao động, ngoài ra, 3S còn có các chế độ đặc biệt dành cho nhân viên có thâm niên làm việc và có mong muốn gắn bó, đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Mức lương phụ thuộc những yếu tố nào?

Mức lương ở 3S dựa trên:
(1) Hiệu quả công việc
(2) Thái độ làm việc
(3) Thời gian làm việc.

Do vậy, mức lương phụ thuộc vào chính bản thân bạn, và đừng quên rằng những gì bạn thể hiện sẽ được công ty xem xét đánh giá. 3S luôn cam kết chi trả mức lương vô cùng cạnh tranh.

Cách ứng tuyển?

Có 2 cách ứng tuyển:
1. Ứng tuyển ONLINE
2. Gửi CV của bạn đến địa chỉ: tuyendung@3si.vn

Quy trình tuyển dụng tại 3S gồm bao nhiêu bước?

Thông thường, mỗi ứng viên cần trải qua những bước sau để trở thành nhân viên của công ty:
Gửi CV –> Test –> Interview –> Job Offer.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ nhé.

Những hồ sơ nào cần thiết để ứng tuyển?

Bạn cần chuẩn bị những tài liệu sau nhé:
(1) CV kèm ảnh ghi rõ kinh nghiệm làm việc, quá trình làm việc.
(2) Thư ứng tuyển và nêu lí do bạn muốn ứng tuyển vào 3S.
(3) Bạn cũng có thể gửi kèm những bằng cấp, chứng chỉ liên quan.

Nhớ viết CV và Thư ứng tuyển bằng tiếng Anh bạn nhé.